Klubbinformasjon

Org. nr : 915039197

Bankkonto: 0540 08 16869

E-Post: stscmail@gmail.com

Fjellstuveien 26, 0982 Oslo